نمایش دادن همه 12 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش بده 9 24 36

گیربکس خورشیدی لیمینگ مدل FB90-50

جهت خرید و استعلام قیمت لطفآ تماس گرفته شود.
 • سایز فلنج :  90mm مناسب برای سرو موتور 750 وات
 • نسبت تبدیل: 1/50
 • خلاصی : کمتر از 12 دقیقه
 • شافت ورودی : 19mm
 • نوع چرخ دنده : خورشیدی مورب

گیربکس خورشیدی لیمینگ مدل FE90-50

جهت خرید و استعلام قیمت لطفآ تماس گرفته شود.
 • سایز فلنج :  90mm مناسب برای سرو موتور 750 وات
 • نسبت تبدیل: 1/50
 • خلاصی : کمتر از 12 دقیقه
 • شافت ورودی : 19mm
 • نوع چرخ دنده : خورشیدی مورب
بستن همه

گیربکس خورشیدی لیمینگ مدل FB90-25

جهت خرید و استعلام قیمت لطفآ تماس گرفته شود.
 • سایز فلنج :  90mm مناسب برای سرو موتور 750 وات
 • نسبت تبدیل: 1/25
 • خلاصی : کمتر از 12 دقیقه
 • شافت ورودی : 19mm
 • نوع چرخ دنده : خورشیدی مورب
بستن همه

گیربکس خورشیدی لیمینگ مدل FE90-25

جهت خرید و استعلام قیمت لطفآ تماس گرفته شود.
 • سایز فلنج :  90mm مناسب برای سرو موتور 750 وات
 • نسبت تبدیل: 1/25
 • خلاصی : کمتر از 12 دقیقه
 • شافت ورودی : 19mm
 • نوع چرخ دنده : خورشیدی مورب
بستن همه

گیربکس حلزونی لیمینگ مدل WEO60-40

جهت خرید و استعلام قیمت لطفآ تماس گرفته شود.
 • سایز فلنج :  90mm مناسب برای سرو موتور 750 وات
 • نسبت تبدیل: 1/40
 • خلاصی : کمتر از 8 دقیقه
 • شافت ورودی : 19mm
 • نوع چرخ دنده : حلزونی
بستن همه

گیربکس حلزونی لیمینگ مدل WEO60-20

جهت خرید و استعلام قیمت لطفآ تماس گرفته شود.
 • سایز فلنج :  90mm مناسب برای سرو موتور 750 وات
 • نسبت تبدیل: 1/20
 • خلاصی : کمتر از 8 دقیقه
 • شافت ورودی : 19mm
 • نوع چرخ دنده : حلزونی
بستن همه

گیربکس حلزونی لیمینگ مدل WEO60-10

جهت خرید و استعلام قیمت لطفآ تماس گرفته شود.
 • سایز فلنج :  90mm مناسب برای سرو موتور 750 وات
 • نسبت تبدیل: 1/10
 • خلاصی : کمتر از 8 دقیقه
 • شافت ورودی : 19mm
 • نوع چرخ دنده : حلزونی

گیربکس حلزونی لیمینگ مدل WEO40-20

جهت خرید و استعلام قیمت لطفآ تماس گرفته شود.
 • سایز فلنج :  70mm مناسب برای سرو موتور 400 وات
 • نسبت تبدیل: 1/20
 • خلاصی : کمتر از 8 دقیقه
 • شافت ورودی : 14mm
 • نوع چرخ دنده : حلزونی

گیربکس خورشیدی لیمینگ مدل FB90-5

جهت خرید و استعلام قیمت لطفآ تماس گرفته شود.
 • سایز فلنج :  90mm مناسب برای سرو موتور 750 وات
 • نسبت تبدیل: 1/5
 • خلاصی : کمتر از 8 دقیقه
 • شافت ورودی : 19mm
 • نوع چرخ دنده : خورشیدی مورب
گیربکس لیمینگ مدل FB90-10
بستن همه

گیربکس خورشیدی لیمینگ مدل FB90-10

جهت خرید و استعلام قیمت لطفآ تماس گرفته شود.
 • سایز فلنج :  90mm مناسب برای سرو موتور 750 وات
 • نسبت تبدیل: 1/10
 • خلاصی : کمتر از 8 دقیقه
 • شافت ورودی : 19mm
 • نوع چرخ دنده : خورشیدی مورب
گیربکس لیمینگ مدل FE90-10
بستن همه

گیربکس خورشیدی لیمینگ مدل FE90-5

جهت خرید و استعلام قیمت لطفآ تماس گرفته شود.
 • سایز فلنج :  90mm مناسب برای سرو موتور 750 وات
 • نسبت تبدیل: 1/5
 • خلاصی : کمتر از 8 دقیقه
 • شافت ورودی : 19mm
 • نوع چرخ دنده : خورشیدی مورب
بستن همه

گیربکس خورشیدی لیمینگ مدل FE90-10

جهت خرید و استعلام قیمت لطفآ تماس گرفته شود.
 • سایز فلنج :  90mm مناسب برای سرو موتور 750 وات
 • نسبت تبدیل: 1/10
 • خلاصی : کمتر از 8 دقیقه
 • شافت ورودی : 19mm
 • نوع چرخ دنده : خورشیدی مورب